Znamo kako oproštajne ceremonije diljem svijeta imaju jednu zajedničku stvar, a to je tradicionalna prisutnost cvijeća. Cvijeće oduvijek ima važnu ulogu pri izražavanju emocija, što znač