Kada se dvoje ljudi iz različitih kultura spoje u međunarodnoj ljubavnoj priči, oni neizbježno nailaze na kulturne barijere koje mogu biti istovremeno i izvor izazova i bogatstva. “Izazovi i Blagoslov