Financije

Krediti bez jamca i sudužnika

Krediti bez jamca i sudužnika

Krediti bez jamca i sudužnika : uvodno

Korisnik kredita kao jedna internesna strana najčešće teži tomu da što jednostavnije, bezbolnije i brže dođe do željenog kredita. Korisnik u tom trenutku ne želi biti opterećen pretjeranim ograničenjima. On bi najrađe htio da mu banka omogući što veći kredit uz što manju kamatu i bez instrumenata osiguranja vjerovnikove tražbine. Takvoj težnji korisnika sukobljena je protutežnja banke da svoj kredit naplati što većom mogućom kamatom te da je njezina tražbina prema dužniku što bolje osigurana. Drugim riječima, da ima što veću sigurnost da će dužnik svoj dug vratiti. Dvije prethodno opisane, suprotstavljene težnje se međusobno sukobljavaju i nalaze negdje na sredini. Niti će npr. krediti bez jamca i sudužnika biti nešto na što će banka olako pristati ako je kreditna sposobnost korisnika upitna, niti će s druge strane korisnik biti dužan navesti jamca ako je itekako kreditno sposoban. Upravo spomenuti jamac je, uz institut hipoteke, bianco zadužnice, kapare i sličnih instituta, jedan od instrumenata osiguranja vjerovnikove tražbine. U skladu s rečenim, krediti bez jamca i sudužnika su mogući, ali ako se ispune određene okolnosti. Tu će prednjačiti kvalitetna kreditna sposobnost korisnika.

Krediti bez jamca i sudužnika: definicija pojmova jamca i sudužnika

Kako bismo razumijeli što krediti bez jamca i sudužnika podrazumijevaju, moramo najprije razumijeti same pojmove pravnog instituta jamstva i sudužništva. Kao što je prethodno rečeno, to je jedan od načina jačanja vjerovnikove tražbine. Ugovaranje takvih odredbi vjerovniku olakšavaju mogućnost naplate potraživanja te mu ulijevaju povjerenje da će dužnik uistinu ispuniti svoju obvezu. Međutim, neće biti isto ako u ugovor o kreditu stavite treću osobu kao običnog jamca, ili pak kao solidarnog jamca, tj. jamca platca. Većina odredbi u zakonu koji uređuje ovu materiju – Zakonu o obveznim odnosima, tiče se običnog jamca. Obični jamac odgovara vjerovniku za pravovaljanu i dospjelu obvezu glavnog dužnika. Međutim, jamac odgovara tek ako se vjerovnik pokušao bezuspješno namiriti od glavnog dužnika. Pri tom vjerovnik ne treba pokušati se namiriti sudskim putem. Smatra se dovoljnim ako je vjerovnik po dospijeću opomenuo glavnog dužnika na plaćanje pismenim putem a ovaj to nije učinio. S druge strane, kod jamca platca ili solidarnog jamstva (sudužnika), jamac platac odgovara vjerovniku jednako i pod istim uvjetima kao glavni dužnik. Drugim riječia, vjerovnik se može istodobno namirivati i od glavnog dužnika i solidarnog jamca, redosljedom kojim izabere. Dakle, solidarno jamstvo pruža veću sigurnost vjerovniku. S druge strane, takav oblik jamstva je tegeotniji za samog jamca. Stoga, imajte na umu prethodno izneseno ako vas prijatelj ili netko drugi zamoli da budete jamac. Vjerujemo da možda baš nakon svega iznesenog počnete ispitivati svog prijatelja kako mu se čine krediti bez jamca i sudužnika.

Krediti bez jamca i sudužnika

Krediti bez jamca i sudužnika su svakako najbezbolniji način dolaženja do toliko željenog novca. Želite brza novčana sredstva kako biste vratili svoju financijsku stambilnost, međutim krediti bez jamca i sudužnika su jedina opcija koja je za vas trenutno moguća. Ovakva vrsta kredita je vrlo popularna i mnoge banke omogućuju potpisivanje ugovora o kreditu bez jamca. Privlačnim se također čini da je ovakav postupak izdavanja kredita brz i pristupačan. Naime, prolazak osobe koja će biti voljna biti jamac je težak posao sam po sebi, jer su većina ljudi svjesni rizika koji takva uloga nosi. Isto tako, jamac će kao ugovorna strana biti itekako zainteresirana za sve ugovorne aspekte vašeg kredita, te ne treba iznenaditi ako će jamac zahtijevati izmjene nekih ugovornih odredbi jer mu se čine nepovoljnima. Sve to navedeno dodatno odugovlači i komplicira postupak ugovaranja kredita. Kako biste sve to izbjegli i brzo došli do toliko željenih novčanih sredstava, morat ćete banci dokazati da ste toliko kreditno sposobni da vam jamac uopće ne treba.

Tagovi:

Više članaka

Najbogatiji na svijetu

Najbogatiji na svijetu

Forbesova ljestvica milijardera u stvarnom vremenu prati dnevne uspone i padove najbogatijih ljudi na svijetu. Vrijednost javnih udjela pojedinaca ažurira se svakih 5 minuta kada su otvorena odgovaraj

Maksimalna rata kredita

Maksimalna rata kredita

Ugovor kreditu se danas može sklopiti u zemljama diljem Europske Unije, npr. u Njemačkoj, Francuskoj, Engleskoj, Bugarskoj. Upravo u Bugarskoj, jedna od najpopularnijih stranica za sklap

Što je kredit

Što je kredit

Kredit kao pojam ima svoj korjen u latinskoj riječi creditum, a isti korjen ima i u njemačkom, francuskom i talijanskom jeziku. Taj pravni institut poznat je već više od 2000 godina, a u osnov