Financije

Kako ostvariti naknadu za tjelesno oštećenje

Kako ostvariti naknadu za tjelesno oštećenje

Kako ostvariti naknadu za tjelesno oštećenje zbog povrede na radu

Mnogi ljudi koji su doživjeli neku ozljedu na radu koja im je bitno smanjila radnu sposobnost ili im čak onemogućila obavljanje ranijih poslova imaju pravo na obeštećenje i trebaju ostvariti to pravo, ali moraju sami podnijeti zahtjev HZMO-u zajedno sa pripadajućom medicinskom dokumentacijom. Kako ostvariti naknadu za tjelesno oštećenje često pitaju koji su za to pravo saznali mnogo godina nakon nastanka tjelesnog oštećenja. I oni imaju pravo na naknadu, ali ne za sve protekle godine, nego zaostatke dobivaju samo za 6 mjeseci unatrag od datuma predaje zahtjeva za tu naknadu. Bilo da su izgubili neki organ ili samo zbog neke povrede više ne mogu obavljati dotadašnje poslove ili ih obavljaju otežano, trebaju se odmah nakon ozljede na radu i završenog liječenja raspitati Kako ostvariti naknadu za tjelesno oštećenje i odmah predati zahtjev. Vještačenjem se utvrđuje stupanj oštećenja i pripadajuća naknada. Nema automatike u isplati naknada, morate proći proceduru sa predajom osobnog zahtjeva, medicinske dokumentacije i vještačenje.

Kako ostvariti naknadu za tjelesno oštećenje sa invaliditetom od rođenja

Urođeni invaliditeti donose mnogo muke roditeljima invalidne djece jer do punoljetnosti moraju sa svojom djecom uvijek iznova prolaziti vještačenje i uvijek iznova predavati zahtjev. Kako ostvariti naknadu za tjelesno oštećenje ako ste osoba sa urođenim invaliditetom ćete odahnuti tek kada vam utvrde trajni invaliditet koji se ne može liječiti ni popravljati. Tjelesna oštećenja koja se od rođenja ne popravljaju, nego se progresivno još i pogoršavaju, kao recimo urođena slabovidnost kod djece koja progredira ka potpunoj sljepoći, također svake godine prolaze mukotrpna vještačenja zbog pripadajuće naknade za tjelesno oštećenje. Kako ostvariti naknadu za tjelesno oštećenje znaju sve udruge invalida i uvijek vam mogu dati korisne informacije i savjete. Informacije i pomoć možete potražiti i na službenim web stranicama s pravnim savjetima, a udruge invalida imaju i vodič za ostvarivanje prava invalidnih osoba. Svim invalidima ova naknada puno znači, jer sami ne mogu privređivati, a troškovi i za njihove lijekove i pomagala nisu mali.

Kako ostvariti naknadu za tjelesno oštećenje koje je nastalo izvan rada

Ova kategorija tjelesnih oštećenja je vrlo kompleksna, jer su neka oštećenja od nesreća i nezgoda, neka od bolesti i kirurških zahvata, a neka od progresivnih degenerativnih bolesti i nemaju svi ista prava. Forumi i pravne web stranice su puni pitanja ljudi upravo iz ove skupine: Kako ostvariti naknadu za tjelesno oštećenje koje je nastalo izvan rada. Neki se naplate iz osiguranja i to su jednokratne isplate, neki preko Socijalne skrbi, a vrlo rijetki tu naknadu ostvare preko HZMO-a. Ova skupina tjelesnih oštećenja ostvaruje neka zakonom zagarantirana prava, povlastice i olakšice, kao što su naknade za skrb i pomoć treće osobe, neke dodatke na redovna primanja, povlastice u prijevozu i slično, ali rijetki izbore pravu naknadu za izgubljeni organ, bubreg, dojku, ruku, šaku, nogu i tako dalje. Kako ostvariti naknadu za tjelesno oštećenje koje je nastalo izvan rada je veliko socijalno i humanitarno pitanje s kojim se zakonodavci tek trebaju uhvatiti u koštac.

Tagovi:

Više članaka

Najbogatiji na svijetu

Najbogatiji na svijetu

Forbesova ljestvica milijardera u stvarnom vremenu prati dnevne uspone i padove najbogatijih ljudi na svijetu. Vrijednost javnih udjela pojedinaca ažurira se svakih 5 minuta kada su otvorena odgovaraj

Maksimalna rata kredita

Maksimalna rata kredita

Ugovor kreditu se danas može sklopiti u zemljama diljem Europske Unije, npr. u Njemačkoj, Francuskoj, Engleskoj, Bugarskoj. Upravo u Bugarskoj, jedna od najpopularnijih stranica za sklap

Što je kredit

Što je kredit

Kredit kao pojam ima svoj korjen u latinskoj riječi creditum, a isti korjen ima i u njemačkom, francuskom i talijanskom jeziku. Taj pravni institut poznat je već više od 2000 godina, a u osnov