Zanimljivosti

Kako ispravno moliti krunicu

Kako ispravno moliti krunicu

Kako ispravno moliti krunicu od križa do mjesta bez zrna

Naučite kako ispravno moliti krunicu. Svrha krunice je pomoći u pamćenju određenih glavnih događaja u povijesti kršćanskog spasenja. U krunici se ogleda dvadeset otajstava, a ona su podijeljena na pet radosnih otajstava (rečeno u ponedjeljak i subotu), pet svjetlećih otajstava (rečeno u četvrtak), pet žalosnih otajstava (rečeno u utorak i petak) i pet Slavnih misterija (rečeno u srijedu i nedjelju). Iznimno, radosna otajstva mogu se izgovarati nedjeljom tijekom Adventa i Božića, dok se Žalosna otajstva mogu izgovarati nedjeljom korizme.

Na raspelu napravite znak križa, a zatim molite Apostolsko vjerovanje: “Vjerujem u Boga, Oca svemogućeg, Stvoritelja neba i zemlje; i u Isusu Kristu razapet je Njegov Sin Jedinac, naš Gospodin, kojega je začeo Duh Sveti, rođen od Djevice Marije, stradao pod Poncijem Pilatom; umro i pokopan. Spustio se u Pakao; treći dan Uskrsnuo je iz mrtvih; Uzašao je na Nebo, sjedi zdesna Bogu, Ocu svemogućem; odatle će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Katoličku Crkvu, zajednicu svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. ” Na idućem većem zrnu izmolite Oče Naš. Na slijedeće tri male kuglice izmolite tri Zdravo Marije. Na lancu, moli Slava Ocu: “Slava Ocu, Sinu i Duhu Svetome, kakav je bio, takav je i sada i zauvijek, svijet bez kraja. Amen. ” Slijedite tekst da biste saznali kako ispravno moliti krunicu.

Kako ispravno moliti krunicu po danima

Evo kako ispravno moliti krunicu ovisno o tome koji je dan.

Na velikoj kuglici promislite o prvom otajstvu i molite Oče naš. Molite otajstva za svaki od pet odjeljaka (desetljeća) krunice prema danu u tjednu i ostvarite se u naumu da znate kako ispravno moliti krunicu: Ponedjeljkom i subotom: Radosna otajstva podsjećaju vjernike na Kristovo rođenje: Navještenje (Luka 1, 26–38); Pohođenje (Luka 1: 39–56); Rođenje Isusovo (Luka 2: 1–21); Prezentacija (Luka 2: 22–38); Pronalazak djeteta Isusa u hramu (Luka 2: 41-52) Utorkom i petkom: Žalosne tajne podsjećaju na Isusovu strast i smrt: Isusova agonija u vrtu (Matej 26: 36-56); Bičevanje na stupu (Matej 27: 26); Krunjenje trnjem (Matej 27: 27–31); Nošenje križa (Matej 27: 32); Raspeće (Matej 27: 33–56). Srijedom i nedjeljom: Slavne tajne usredotočene su na Isusovo uskrsnuće i nebesku slavu: Uskrsnuće (Ivan 20: 1–29); Uzašašće (Luka 24: 36–53); Silazak Duha Svetoga (Djela 2: 1–41); Uznesenje Marije, Majke Božje, na nebo; Krunidba Marije na nebu. Četvrtkom: Papa Ivan Pavao II dodao je Otajstva svjetlosti, poznata i kao Svjetleće tajne, 2002. godine: Krštenje u rijeci Jordan (Matej 3: 13-16); Svadbena gozba u Kani (Ivan 2: 1-11); Propovijedanje dolaska Kraljevstva Božjega (Marko 1, 14-15); Preobraženje (Matej 17: 1–8); Ustanova svete Euharistije (Matej 26).

Kako ispravno moliti krunicu do završetka

Da biste naučili kako ispravno moliti krunicu do završetka, nastavite čitati. Preskočite središnji medaljon, a na deset zrnaca nakon toga izmolite Zdravomariju na svakoj kuglici; na lancu, moli Slava Ocu. Iako je dekada 10, ovih 12 molitava čini dekada krunice. Ponovite korake 5 i 6 još četiri puta da biste završili sljedeća četiri dekade. Na kraju svoje krunice recite Zdravo Sveta Kraljice: “Zdravo, Sveta Kraljice, Majko milosrđa, naš život, naša slast i naša nada. Tebi plačemo, jadna prognana djeca Eve, tebi uzdišemo, tugujemo i plačemo u ovoj suznoj dolini. Okrenite onda, milostivi zagovorniče, svoje oči milosrđa prema nama; i nakon ovoga izgnanstvo nam pokaže blagoslovljeni plod tvoje maternice Isuse, o klime, o ljubavi, o slatka Djevo Marijo. Da budemo dostojni Kristovih obećanja. O Bože, čiji nam je jedinorođeni Sin svojim životom, smrću i uskrsnućem kupio nagrade vječnog spasenja; daj da te molimo da, razmišljajući o tim otajstvima presvete krunice Blažene Djevice Marije, možemo oponašati ono što sadrže i dobiti ono što obećavaju. Kroz istog Krista, našega Gospodina. Amen. ” Nakon toga, možete ponoviti i savladali ste kako ispravno moliti krunicu.

Tagovi:

Više članaka