Misteriozni gradovi i civilizacije često su predmet fascinacije kako stručnjaka tako i laičke javnosti. U ovom dijelu članka, istražujemo izgubljene gradove i civilizacije čiji su tragovi tek nedavno