Rider-Waite Tarot: Ikonski Dizajn i Simbolika

Rider-Waite Tarot: Ikonski Dizajn i Simbolika

Rider-Waite Tarot deck, koji je prvi put predstavljen javnosti 1909. godine, revolucionirao je način na koji se doživljava i prakticira tarot. Svojim ikonskim dizajnom i simbolikom, ovaj deck je posta