Kada se upuštamo u svijet tarota, važno je shvatiti da postoji mnoštvo različitih dekova dostupnih za online čitanje. Online tarot dekovi pružaju širok spektar tematika, stilova i simboličkih sustava,