U otkrivanju dubina subatomskih svjetova, akceleratori čestica odigrali su ulogu moćnih mikroskopa, omogućavajući znanstvenicima da istraže i razumiju temeljne sastojke materije koje nazivamo tajanstv