U današnjem modernom društvu, sve veći broj žena odlučuje se za slobodan životni stil, u kojem su nezavisne i samostalne. Ova odluka može biti rezultat želje za fokusiranjem na karijeru, osobni razvoj