Seksualna edukacija igra ključnu ulogu u sigurnom upoznavanju pojedinaca s aspektima seksualnosti, intimnosti i prevencije rizika. Kroz pravilno educiranje, pojedinci stječu znanja o vlastitom tijelu,