Razumijevanje i empatija ne samo da su temeljni, već su i prvi i najvažniji koraci u ostvarivanju pobjede komunikacije, što je ključ uspješnih partnerskih odnosa. Komunikacija nije samo razmjena infor