Kada se upuštate u svijet spojeva na mreži, prvi kontakt sa potencijalnom ljubavnom ili romantičnom partnerom može biti presudan za daljnji tijek veze. Prvi dojam je važan, stoga je važno uložiti vrij