Kada je riječ o kreditima, online oglasnici postaju sve popularnija opcija za pronalaženje potencijalnih zajmodavaca. Prednosti ovog načina uzimanja kredita su mnogobrojne, ali postoje i neke mane koj