Financijske institucije, posebno banke, imaju ključnu ulogu u podršci održivom razvoju kroz implementaciju ESG (Environmental, Social, and Governance) principa. ESG principi pomažu bankama da integrir