Prvi korak u procesu prepoznavanja i adresiranja problema u ljubavnoj vezi, koji je ujedno i temelj za Korake ka Rješenju, jest uspostavljanje otvorene komunikacije između partnera. Otvorena komunikac