Priprema dokumentacije je temelj za uspješno dobivanje hipotekarnog kredita u Bugarskoj i zahtijeva pažljivo planiranje i organizaciju. Prvi korak u procesu je istraživanje i odabir banke ili financij