Komunikacija i povjerenje ne samo da predstavljaju temelje na kojima se gradi stabilna veza, već su i neizostavni faktori koji omogućavaju redovite odnose kao ključ uspjeha u partnerstvu. Jasno izraža