Pronalaženje putanje ka tome kako postati tarot majstor počinje temeljitim upoznavanjem s osnovama tarota. Tarot se sastoji od 78 karata, podijeljenih na Velike Arkane, koje predstavljaju veće životne