Pasivno-agresivna komunikacija je čest problem u brakovima, koji može dovesti do nesporazuma, frustracija i udaljavanja partnera. Da bi se očuvalo zdravlje i sreća u braku, važno je usvojiti bračne sa