Umjetnost slušanja nije samo pasivno primanje informacija, već aktivno sudjelovanje u komunikaciji koje zahtijeva punu pažnju i empatiju. U kontekstu intimnih razgovora, aktivno slušanje postaje ključ