Jedan od najjasnijih indikatora koji mogu upućivati na problematično kockarsko ponašanje su promjene u financijskim navikama i stanju. Osobe koje razviju ovisnost o kockanju često pokazuju neobične fi