Bugarsko financijsko tržište nudi raznolik spektar prilagodljivih opcija financiranja, pružajući kako poslovnim subjektima tako i pojedincima brojne mogućnosti za ostvarivanje njihovih financijskih ci