U kontekstu zrelih veza, komunikacija je često najjasniji pokazatelj da li osoba s kojom stupate u interakciju ima iste namjere kao i vi, posebno kada su u pitanju cure za vezu i brak. Zrela veza poči