Inovacije u bankarskom sektoru Bugarske: digitalna transformacija ključni su pokretači promjena koje utječu na način na koji klijenti koriste financijske usluge. Ove promjene prožimaju sve aspekte ban